Onderzoek naar de woonbelangen van ouderen in 2030

20 Jun 2019, 2 min lezen

ALGEMEEN | Staetes laat haar woon- en  leefomgevingen aansluiten op  de huidige en toekomstige wensen van haar bewoners.  Het toonaangevende bureau Reframing Studio heeft in opdracht van Staetes de belangrijkste woonbehoeften van ouderen in 2030 onderzocht.

 

Aanpak

De eerste stap in het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de context van wonen in 2030 en een beschrijving van de gedragingen van ouderen in de toekomst. Hiertoe zijn diverse interviews gehouden met experts uit de wereld van ouderengeneeskunde, politiek en wetenschap. Denk aan Henk Staats (organisatiepsycholoog, Universiteit Leiden), Peter Camp (schrijver van onder andere ‘Wonen in de 21e eeuw’), Marike Knoef (Hoogleraar, Universiteit Leiden) en Yvonne Witter (Kenniscentrum Aedes Actiz). Daarnaast is veel desk research gedaan.

Er komen ruim 200 ‘context factoren’ naar voren. Deze context factoren ontwikkelen zich nu (eenzaamheid), zijn licht aan verandering onderhevig (infrastructuur) of zijn vast (natuurwetten).  De context factoren zijn te vatten in ‘driving forces’ ofwel wat drijft ouderen in de toekomst. Op basis van deze driving forces heeft Staetes ‘woontypologieën’ ontwikkeld, die voorzien in de huidige en toekomstige behoeften van ouderen.

Samengevat: van context naar woonbelangen, naar woontypologieën, naar concrete woonoplossingen.  Toekomstige behoeften terugvertaald naar nu.

  

 

Uitkomsten

De driving forces geven een verhelderend inzicht in  wat ouderen in 2030 belangrijk vinden als het gaat om wonen, veiligheid en sociale interactie met hun omgeving. We lichten hier als voorbeeld één van die driving forces toe; ‘Wie gaat er voor mij zorgen?’

Vroeger verhuisden mensen op een bepaalde leeftijd vanzelfsprekend naar een bejaardenhuis. Vandaag is er een gat tussen thuis wonen (al dan niet met zorg aan huis) en verpleeghuizen. De overheid trekt zich terug en er komt meer op het eigen bordje terecht. De maatschappij raakt steeds meer doordrongen van het feit dat de we elkaar nodig hebben om de complexe problemen waar we voor staan op te lossen. Mensen zijn steeds meer geneigd het heft in eigen hand te nemen. De toekomstige generatie ouderen neemt fors toe. Zij zullen gewend zijn dingen zelf op te lossen  al dan samen met anderen.

Staetes heeft deze ‘drijvende krachten’ vertaald in praktische woonoplossingen die een individueel en maatschappelijk positief effect hebben.

 

Uw interesse gewekt?

Graag vertellen wij u meer over het gehele onderzoek en de uitkomsten. Dan kan in de vorm van een presentatie, lezing of workshop.

U kunt hiervoor contact opnemen met Marc van Hagen, algemeen directeur van Staetes, per email  mvhagen@staetes.nl of per telefoon  088-1001550.