Toekomstbestendig
rendement en risico

Voor u als belegger in vastgoed draait het om rendement en risico. Staetes vastgoed kent een laag risicoprofiel. Het aantal ouderen en het aandeel vermogenden onder hen neemt de komende jaren fors toe. Staetes appartementen zijn op toplocaties gelegen en kwalitatief hoogwaardig. Voorbereid op alternatieve aanwendbaarheid, zowel op appartement- als gebouwniveau. De Staetes formule leidt tot renderende exploitaties en huurbetalingscapaciteit. Het vertrouwen dat u kunt hebben in het team dat leiding geeft aan de ontwikkeling en het beheer van de organisatie is minstens net zo belangrijk.

Graag gaan wij met u in gesprek over de onderscheidende elementen van ons concept en over concrete locaties die wij in ontwikkeling hebben. Natuurlijk moeten we het dan ook over huurcondities hebben. Vooruitlopend hierop, hoewel wij flexibel zijn, geven wij de voorkeur aan een triple-net huurovereenkomst voor minimaal 20 jaar.