Samen bijdragen aan
de maatschappelijke
opdracht

Op het gebied van wonen en zorg staat u als gemeente voor flinke uitdagingen. De Wmo-uitvoering ligt bij u als gemeente. Zelf ontwikkelt u naar een netwerkorganisatie en tegelijkertijd initieert u ketensamenwerking tussen zorginstellingen. Ook bevordert u doorstroming op de woningmarkt. De vraag naar Verzorgd Wonen voor senioren stijgt echter snel de komende decennia. Tot 2040 zullen meer dan 500.000 woningen aangepast moeten worden voor Geschikt Wonen. De voortgang hierin bepaalt mede de doorstroom op de woningmarkt in uw gemeente. Een andere uitdaging.

Staetes kan een flinke bijdrage leveren aan de invulling van uw woonvisie voor ouderenhuisvesting in het koopsegment en vrije sector huursegment. Onze residenties zijn immers geschikt en voorbereid op een toenemende zorgvraag van haar bewoners. Tot en met zorgzwaarte 4 kunnen mensen bij ons comfortabel en veilig wonen. Met een vitale partner zelfs tot een hogere zorgzwaarte.

Een Staetes residentie binnen uw gemeente kan bijdragen aan de doorstroming in de woningmarkt en een verlaging van uw maatschappelijke zorgkosten. Graag gaan we hierover met u in gesprek.