Wonen en zorg gaan samen

Met ouderen in Nederland gaat het steeds beter. Ze zijn gemiddeld langer gezond, hebben meer geld te besteden, zijn steeds hoger opgeleid en sociaal actief. De zestiger van nu is de vijftiger van vroeger. Zorgelijk zijn de stijgende zorgkosten. En wellicht ook de zorgtoegankelijkheid. Daarnaast vragen eenzaamheid en veiligheid aandacht. Naarmate men ouder wordt worstelt men meer met de vraag hoe men nuttig en van waarde kan blijven.

Staetes heeft onderzoek laten doen naar de woonbelangen van ouderen in 2030. Een van de uitkomsten is dat er een verband is tussen een actief en zinvol leven en de gezondheid, ook op latere leeftijd. En daarmee ook tussen sociale cohesie en de kosten van gezondheidszorg. Ook heeft Staetes een dataplatform laten ontwikkelen dat inzicht geeft in de vraagontwikkeling in de ouderenmarkt.

Staetes omgevingen dragen bij aan zorgkostenbeheersing. Bijvoorbeeld door de uitnodigende omgeving die activiteit en vitaliteit bevorderen en door met medebewoners er met elkaar en voor elkaar te zijn. Maar ook door het samenbrengen van ouderen waardoor spreekuren op locatie gehouden kunnen worden en de thuiszorg efficiënter kan opereren.

Wij komen dan ook graag in contact met innovatieve zorgverzekeraars die samen met ons de relatie tussen een dynamische woonomgeving en het afnemen van de zorgbehoefte willen verkennen.